Login:  Hasło:  

VII ROLNICZY FESTIWAL NAUKI W BRWINOWIE

W dniach 16-17 września odbył się VII Rolniczy Festiwal Nauki zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.


  

 

     W dniach 16-17 września odbył się VII Rolniczy Festiwal Nauki zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie. W ramach festiwalu została zorganizowana konferencja „Przyszłość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Europie”, podczas której wykład wygłosił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki oraz pracownicy jednostek naukowych – m.in. dr hab. Krzysztof Firlej, dr hab. Danuta Kołodziejczyk, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. Pierwszego dnia festiwalu odbyła się wystawa osiągnięć jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych. Swoje sukcesy prezentowali naukowcy z następujących jednostek: Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, COBORU w Słupi Wielkiej oraz Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Na stoisku IW prezentowany był także projekt badawczy „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Osoby zainteresowane, wśród których dominowali doradcy rolniczy oraz nauczyciele szkół rolniczych, uzyskali informacje na temat założeń projektu i celowości przeprowadzanych badań. Zwiedzający stoisko zadawali liczne pytania i wykazywali duże zainteresowanie realizowanym projektem.

                Drugi dzień festiwalu odbył się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Konferencji towarzyszył kiermasz książek i czasopism o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych.
            Rolniczy Festiwal Nauki to wydarzenie, podczas którego można zapoznać się z nowymi osiągnięciami nauki oraz porozmawiać o problemach dzisiejszego rolnictwa i nauki w Polsce.
 
 
Mgr Beata Kowalska