Login:  Hasło:  

WYKONAWCY

Lista wykonawców projektu prezentuje osoby zaangażowane w realizację poszczególnych zadań badawczych, dane adresowe oraz krótkie biogramy.


Wykonawcy projektu są pracownikami:

Instytutu Ogrodnictwa

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Uniwersytetu Łódzkiego

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Instytut Ogrodnictwa
 
prof. dr hab. Franciszek Adamicki
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa
 
Członek Komitetu Sterującego Projektu
Wykonawca w zadaniu ZB 11
 
tel. (46) 833 34 34
 
mgr Agnieszka Antosiak
 
Główny Księgowy
Członek Komitetu Sterującego
 
tel. (46) 833 22 65
tel. 723 555 022
 
mgr Ewa Badełek
Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Roślin Warzywnych
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Roślin Warzywnych
 
Doskonalenie metod przechowywania warzyw w kontrolowanej i modyfikowanej atmosferze. Ocena wpływu stosowanych przedzbiorczo fungicydów na poprawę trwałości przechowalniczej warzyw korzeniowych i kapustnych. Badania dotyczące zastosowania alternatywnych sposobów, w stosunku do środków chemicznych dla zahamowania wyrastania cebuli w korzenie i szczypior w czasie długotrwałego przechowywania. Ocena wpływu warunków przechowywania na właściwości antyoksydacyjne i zawartość składników prozdrowotnych w warzywach.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 11
 
tel. (46) 833 22 11 wew. 215
 
dr hab. Barbara Dyki, prof. IO
Zakład Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych
Pracownia Hodowli i Biotechnologii Roślin Warzywnych
 
Wykorzystanie technik mikroskopii świetlnej i elektronowej w badaniu struktur komórkowych materiału roślinnego oraz grzybów uprawnych pod kątem oceny zmian spowodowanych wpływem biotycznych i abiotycznych czynników środowiska. Analiza procesów embriologicznych związanych z rozwojem kwiatów i produkcją nasion w celu wykorzystania w hodowli heterozyjnej roślin warzywnych.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 7
 
tel. (46) 833 22 11 wew. 283
e-mail: barbara.dyki@inhort.pl
 
dr inż. Jacek Dyśko
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Pracownia Uprawy Warzyw
 
Badania naukowe dotyczące upraw bezglebowych pomidora pod osłonami. Opracowywanie nowych bidegradowalnych podłoży, doskonalenie metod nawożenia przy wykorzystaniu recyrkulacji pożywki. Nawadnianie i fertygacja warzyw w uprawach polowych i pod osłonami.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 9
 
tel./fax: 0-46 833 28 76
 
mgr Anna Felczyńska
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Pracownia Nawożenia Roślin Warzywnych
 
Udział w pracach badawczych z zakresu nawożenia roślin warzywnych. Analizy chemiczne gleby, podłoży, nawozów, pożywek. Doradztwo nawozowe.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 9
 
tel. (46) 833 22 11 w. 216
 
dr inż. Kazimierz Felczyński
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Pracownia Uprawy Warzyw
 
 Agrotechnika warzyw polowych (metody konwencjonalne, integowane i ekologiczne), w szczególności:  nawożenie, odżywianie roślin, zagęszczenie roślin, ocena odmian, terminy uprawy, przyspieszanie zbioru, nawadnianie, itp. Badania  nad mało poznanymi gatunkami warzyw (kukurydza cukrowa, kapusta pekińska) oraz  nowymi metodami uprawy, obecnie badania nad ozimą uprawą cebuli.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 7
 
tel./fax: (46) 833 28 76
 
 
dr Maria Grzegorzewska
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Roślin Warzywnych
Pracownia Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Roślin Warzywnych
 
Technologia przechowywania warzyw z przeznaczeniem na świeży rynek: zastosowanie opakowań zbiorczych i jednostkowych do przechowywania warzyw, wpływ pozbiorczego traktowania na trwałość przechowalniczą warzyw, jakość i trwałość przechowalnicza warzyw krojonych.
 
Wykonawca zadania ZB 11 oraz ZB 2.2
 
 
Tel. (46) 833 22 11 wew. 277
 
prof. dr hab. Ryszard Kosson
Zakładu Przechowalnictwa i Przetwórstwa Roślin Warzywnych 
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Roślin Warzywnych
 
Ocena jakości i wartości odżywczej warzyw świeżych, przechowywanych i przetworzonych. Wykorzystanie techniki fluorescencji chlorofilowej w wykrywaniu uszkodzeń chłodowych i innych zaburzeń fizjologicznych warzyw. Ocena przydatności warzyw do przetwórstwa, występowanie specyficznych związków prozdrowotnych w roślinach warzywnych oraz charakterystyka jakościowa warzyw z upraw ekologicznych.
 
Kierownik zadania ZB 11
Członek Komitetu Sterującego
 
tel. (46) 46 833 26 04  
 
dr Waldemar Kowalczyk
Zakład  Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Pracownia Nawożenia Roślin Warzywnych
 
Problemy uprawy i żywienia roślin warzywnych (pomidor, ogórek) pod osłonami. Prace badawcze nad opracowaniem nowych biodegradowalnych podłoży uprawowych, alternatywnych do wełny mineralnej. Dostosowywanie i opracowywanie metod analitycznych do potrzeb aktualnych badań z zakresu żywienia roślin. Opiniowanie  nawozów i środków wspomagających uprawę roślin warzywnych w aspekcie ustawy o nawozach i nawożeniu.    
 
Kierownik zadania ZB 9
 
 tel. (46) 833 42 52
 
dr Beata Kowalska
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracownia Mikrobiologii
 
Charakterystyka bakterii patogenicznych występujących na cebuli oraz ich identyfikacja przy wykorzystaniu metod fizyko-chemicznych oraz molekularnych. Poszukiwanie nowych metod walki z bakteriozami, m.in. przy wykorzystaniu związków biologicznie aktywnych znajdujących się w roślinach Brassicaceae i Solanaceae. Badanie nasilenia bakterioz w zależności od supresyjnych właściwości gleby.
 
Wykonawca w zadaniach ZB 2.2, ZB 5 i ZB 9
 
tel. (46) 833 29 71
 
mgr Michał Oskiera
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracownia Mikrobiologii
 
Diagnostyka molekularna bakterii fitopatogenicznych. Charakterystyka bakterii patogenicznych wywołujących choroby roślin kapustowatych.
 
Wykonawca w zadaniach ZB 3 i ZB 9
 
tel. (46) 833 29 71
e-mail: michal.oskiera@inhort.pl
 
mgr Agnieszka Włodarek
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracowni Fitopatologii Roślin Warzywnych
 
Ekologiczne i integrowane metody ochrony warzyw przed chorobami. Mechanizm działania stosowanych fungicydów, środków naturalnych i stymulatorów odporności oraz ich wpływ na badanego patogena i tkanki roślin. Wpływ ochrony stosowanej w okresie wegetacji warzyw na ich trwałość przechowalniczą.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 8
 
tel. 046 833 22 11 wew. 246
 
prof. dr hab. Józef Robak
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracowni Fitopatologii Roślin Warzywnych
 
Opracowywanie nowoczesnych metod zwalczania chorób infekcyjnych pochodzenia grzybowego i bakteryjnego roślin warzywnych uprawianych w polu i pod osłonami z zastosowaniem środków syntetycznych, naturalnych – pochodzenia roślinnego, biologicznych oraz stymulatorów naturalnej odporności. Badania nad metodami diagnozowania i monitorowania nowych i najgroźniejszych fitopatogenów roślin warzywnych.
 
Kierownik zadania ZB 4 oraz Wykonawca w zadaniu ZB 8
 
tel. (46) 833 22 33
 
mgr inż.  Elżbieta Sikora
Były pracownik Działu Upowszechniania IW
Pracownik czasopisma „Działkowiec”
 
Działalność popularyzacyjna dotycząca warzywnictwa.
 
Wykonawca zadania ZB 2.2
 
tel. 692 985 207
 
dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracownia Mikrobiologii
 
Mikrobiologia gleby – badania mikroorganizmów pożytecznych, jak i patogenów roślin warzywnych. Wykorzystanie substancji biologicznie aktywnych znajdujących się w roślinach   w ochronie roślin przed chorobami infekcyjnymi. 
 
Koordynator naukowy projektu
Kierownik zadania ZB 5
 
tel.(46) 833 34 34
e-mail: urszula.smolinska@inhort.pl
 
dr Jan Sobolewski
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracownia Fitopatologii Roślin Warzywnych
 
Doskonalenie integrowanej i ekologicznej ochrony warzyw w uprawie polowej i pod osłonami przed chorobami infekcyjnymi. Badanie biologicznej skuteczności nowych środków syntetycznych i pochodzenia naturalnego oraz metod ich stosowania w ochronie warzyw przed chorobami dla celów rejestracyjnych i nowelizacji programu ochrony warzyw w Polsce.
 
Kierownik zadania ZB 8
 
tel. (46) 833 22 11 w. 246
 
dr Agnieszka Stępowska
Zakład Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych
Pracownia Uprawy Warzyw
 
Kierownik zadania ZB 7
 
tel. (46) 833 28 76
 
 
dr Magdalena Szczech
Zakład Ochrony Roślin Warzywnych
Pracownia Mikrobiologii
 
Specjalność: biologiczna ochrona roślin przy użyciu pożytecznych bakterii i grzybów, ze szczególnym uwzględnieniem kombinacji aktywnych mikroorganizmów. Badanie mechanizmów ochronnych wykazywanych przez te mikroorganizmy. Identyfikacja grzybów z rodzaju Trichoderma.
 
Kierownik projektu
Kierownik zadań: ZB2 i ZB3
 
tel. (46) 833 29 71
tel. 723 555 022
 
mgr inż. Justyna Szwejda-Grzybowska
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Roślin Warzywnych
Technologia przetwórstwa owocowo-warzywnego. Wartość odżywcza i biologiczna warzyw świeżych, przetworzonych i przechowywanych.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 11
 
tel. (04) 68332604; (46) 833 22 11 wew. 260 lub 266
 
mgr Anna Wrzodak
Zakład Przechowalnictwa i Przetwórstwa Roślin Warzywnych
Pracownia Przetwórstwa i Oceny Jakości Roślin Warzywnych
 
Analiza sensoryczna związana z oceną jakości surowców roślinnych takich jak: surowe warzywa i owoce, soki owocowe i napoje, przetwory warzywne, koncentraty i marynaty. Ocena sensoryczna produktów jest przeprowadzana głównie z uwzględnieniem metody profilowania sensorycznego (QDA). Ten rodzaj metody pozwala określić szczegółowy wizerunek sensoryczny ocenianego produktu, w którym można dokładnie śledzić zmiany zachodzące pod wpływem różnych czynników surowcowych, technologicznych lub przechowalniczych.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 11
 
tel.(46) 833 22 11 wew. 212
 
 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
mgr inż. Anna Kancelista
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Biosynteza i praktyczne wykorzystanie celulaz i ksylanaz grzybów strzępkowych z rodzajów Trichoderma i Aspergillus w biodegradacji odpadowych materiałów ligninocelulozowych.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 6
 
Tel. (71) 32 05 465
 
dr inż. Wojciech Łaba
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Biodegradacja trudno degradowalnych odpadów z przemysłu spożywczego, w tym keratyn, m.in. na drodze kompostowania z udziałem szczepionek drobnoustrojów. Utrwalanie i przechowywanie mikroorganizmów. Produkcja enzymów bakteryjnych, głównie proteaz. Fizjologia bakterii z rodzaju Bacillus.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 6
 
Tel. (71) 32 05 465
 
dr inż. Michał Piegza
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Uzdolnienia drożdży Geotrichum candidum do wytwarzania enzymów hydrolitycznych degradujących polisacharydy nieskrobiowe (celulazy, ksylanazy, poligalakturonazy, laminarynazy, lichenazy). Wykorzystanie grzybów Trichoderma w produkcji enzymów litycznych (chitynazy, laminarynazy). Różnicowanie mikroorganizmów technikami molekularnymi.
 
Wykonawca w zadaniach: ZB 3 i ZB 6
 
tel. (71) 32 05 117
 
 
prof. dr hab. Waldemar Rymowicz
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Prace z zakresu białej biotechnologii, obejmujące zastosowanie odpadów z produkcji biodiesla, głównie surowej gliceryny i degumingu, do biosyntezy: kwasów organicznych (kwas cytrynowy, szczawiowy, itakonowy i bursztynowy), drożdży paszowych Yarrowia lipolytica, enzymów hydrolitycznych (lipaz i proteaz).
 
Wykonawca w zadaniu ZB 6
 
tel. (71) 32 05 117
 
dr Regina Stempniewicz
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Badania nad mikroflorą epifityczną ziarna zbóż i jej aktywnością w czasie przechowywania i słodowania ziarna. Wykorzystanie naturalnie wystąpujących na ziarnie i słodzie drożdży Geotrichum candidum do biologicznej ochrony słodu. Selekcja szczepów drożdży o wysokiej aktywności antagonistycznej i zastosowanie ich, jako starterów w procesie słodowania do ograniczania rozwoju grzybów toksynotwórczych, głównie rodzaju Fusarium. Zastosowanie starterów Geotrichum candidum daje możliwość otrzymania słodu o większej zdrowotności.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 6
 
Tel. (71) 32 05461
 
prof. dr hab. Danuta Witkowska
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
 
Biotechnologiczne wykorzystanie grzybów Trichoderma w produkcji enzymów (celulazy, ksylanazy, pektynazy, chitynazy, laminarynazy), otrzymywanie preparatów enzymatycznych, ich oczyszczanie. Procesy biodegradacji odpadów ligninocelulozowych (Trichoderma, Aspergillus), odpadów tłuszczowych (lipazy Geotrichum) oraz fitynianów (fitazy Rhizopus, Aspergillus).
 
Kierownik zadania ZB 6 oraz wykonawca w zadaniu ZB3
 
Tel. (71) 32 05 116
 
 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
dr inż. Mariusz Adamski
Instytut Inżynierii Rolniczej
 
Wykonawca w zadaniu ZB 12
 
tel. (61) 848 60 76
e-mail: mariusz.adamski@up.poznan.pl
 
dr hab. Jacek Dach
Instytut Inżynierii Rolniczej
Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Rolniczych
 
Kierownik zadania ZB 12
 
tel. (61) 846 60 62
e-mail: jdach@au.poznan.pl
 
dr inż. Tomasz Piechota
Katedra Agronomii
 
Badania dotyczące fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych właściwości gleby, zmian zachodzących w glebie pod wpływem mechanicznej uprawy, nawożenia, zwłaszcza organicznego i zmianowania oraz skutków tych zmian dla roślin uprawnych. Możliwość zastosowania nawożenia organicznego w warunkach uproszczeń w uprawie roli, zwłaszcza w uprawie pasowej, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji składników mineralnych, gazów cieplarnianych i odorów do atmosfery.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 12
 
tel. (061) 848 74 08
 
dr inż. Krzysztof Pilarski
Instytut Inżynierii Rolniczej
Zakład Inżynierii Systemów Energetycznych
 
Wykonawca w zadaniu ZB 12
 
Tel (61) 846 60 78
 
dr inż. Agnieszka Wolna-Maruwka
Katedra Mikrobiologii
 
Wykonawca w zadaniu ZB 12
 
Tel. (61) 846 67 24
 
Uniwersytet Łódzki
 
dr Ewa Gajewska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
 
Badanie biochemicznej odpowiedzi roślin uprawnych na stres wywołany nadmiernym stężeniem metali ciężkich w podłożu. Analiza głównie wpływu niklu na przebieg podstawowych procesów metabolicznych, wytwarzanie reaktywnych form tlenu i funkcjonowanie systemu antyoksydacyjnego w siewkach pszenicy.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 3
 
tel. (42) 635 44 16
 
 
mgr Edyta Pietrowska
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
 
Odporność pomidora Lycopersicon esculentum Mill. na B . cinerea. Biochemiczne podstawy odporności roślin na choroby infekcyjne oraz mechanizmy obronne funkcjonujące na poziomie komórkowym, ze szczególnym uwzględnieniem reaktywnych form tlenu (RFT), tlenku azotu (NO), antyoksydantów enzymatycznych tj. dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), peroksydazy askorbinianowej (APX) oraz nieenzymatycznych np. askorbinianu i związków fenolowych. Poszukiwanie nowych biotycznych i abiotycznych induktorów odporności pomidora na B. cinerea.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 3
 
tel. 516-222-765
 
dr hab. Urszula Małolepsza, prof. nadzw. UŁ
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin, Instytut Fizjologii, Cytologii i Cytogenetyki
 
Biochemiczne podstawy odporności roślin na choroby infekcyjne. Reaktywne formy tlenu i azotu oraz enzymy zaangażowane w ich metabolizm w reakcjach roślin na stres biotyczny. Poszukiwanie elicytorów i indukcja naturalnych reakcji obronnych roślin jako alternatywa dla stosowania chemicznych środków ochrony roślin.
 
Wykonawca w zadaniu ZB 3
 
tel.: (42) 6354419, 510 360 619
e-mail: ulmal@biol.uni.lodz.pl
 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 
dr hab. Grzegorz Bartoszewski
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
 
 
Genetyka i genomika roślin. Organizacja genomu mitochondrialnego u roślin. Analiza funkcjonalna genów związanych ze stresem u roślin. Zmienność genetyczna i identyfikacja markerów molekularnych.
 
Kierownik zadania ZB 10
 
tel: 22 5932177, fax: 22 5932152
e-mail: grzegorz_bartoszewski@sggw.pl