Login:  Hasło:  

KONTAKT


Adres jednostki koordynującej Projekt:
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 046 8332211
fax 046 8333186
e-mail: iwarz@inhort.pl

http://www.inhort.pl

Kierownik Projektu:
dr Magdalena Szczech
tel. 046 8332971, 723555022
e-mail: mszczech@iwarz.pl

Koordynator Naukowy Projektu:
dr hab. Urszula Smolińska, prof. nadzw. IO
tel. 046 8333434
e-mail: usmolin@iwarz.pl

Biuro Projektu:
mgr Agnieszka Antosiak
tel. 046 8332265, 723555023, 723555021
e-mail: agnieszka@iwarz.pl