Login:  Hasło:  

SPOTKANIE WYKONAWCÓW PROJEKTU

24 września 2010 roku w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie wykonawców projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”.


 

24 września 2010 roku w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie wykonawców projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”.
Pierwsza część spotkania była poświęcona prezentacji dotychczas uzyskanych wyników podczas realizacji poszczególnych zadań badawczych. W ramach zadania ZB3 wyniki przedstawiła dr M. Szczech, prof. dr hab. D. Witkowska oraz prof. U. Małolepsza. Prof. dr hab. J. Robak oraz mgr A. Gidelska prezentowali rezultaty badań dotyczące odporności izolatów Trichoderma na fungicydy stosowane w ogrodnictwie. Zagadnienie produkcji biomasy Trichoderma na odpadach poprodukcyjnych z przemysłu rolno-spożywczego przedstawiła doc. dr hab. U. Smolińska. Doc. dr hab. G. Bartoszewski zaprezentował wstępne wyniki na temat monitoringu izolatów Trichoderma w środowisku glebowym przy wykorzystaniu metod biologii molekularnej.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat uzyskanych wyników przez poszczególne zespoły badawcze. Próbowano wspólnie rozwiązać problemy merytoryczne, pojawiające się podczas prac badawczych.
Druga część spotkania dotyczyła spraw organizacyjno-formalnych. Podjęto m.in. takie zagadnienia jak: rozliczanie kwartalne projektu, przeprowadzanie przetargów, umowa dotycząca praw autorskich. Kierownik dr M. Szczech przedstawiła także dotychczasowe działania dotyczące promocji projektu oraz zaproponowała organizację konferencji naukowej w 2011 roku pod hasłem „Trichoderma w nauce i praktyce”.
 
 
 
Beata Kowalska