Login:  Hasło:  

KONFERENCJA W INSTYTUCIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W FALENTACH

13 grudnia 2010 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się konferencja.


 

13 grudnia 2010 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się konferencja pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi promująca „Wytyczne w zakresie zapobiegania powstawaniu oraz zalecanego postępowania z odpadami w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym wraz z wyznaczonymi wskaźnikami materiałochłonności i odpadowości”.

Wytyczne te zostały opracowane na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez zespół pracowników Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego ITP we Wrocławiu pod kierunkiem Dyrektora Oddziału dr inż. Marii Strzelczyk.

W konferencji udział wzięli także wykonawcy zadania ZB 5 projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Celem tego zadania jest wykorzystanie odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego do namnażania izolatów Trichoderma. Zatem zagadnienia podejmowane na konferencji były szczególnie istotne dla wykonawców tego zadania.
Wśród kilku referatów duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dr inż. Michała Cichego (Politechnika Śląska w Gliwicach) p.t. „System DZE CP (System Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Programie Czystszej Produkcji) jako podstawa zapobiegania zanieczyszczeniom” oraz Pana Adama Kuboszka (Grupa Producentów Owoców i Warzyw) p.t. „System DZE CP w praktyce – studium przypadku przedsiębiorstwa branży spożywczej”. Obaj Referenci promowali Czystszą Produkcję, czyli strategię ochrony środowiska, która kładzie nacisk na zapobieganie zanieczyszczeniom u źródła ich powstawania. W świetle tych referatów działania dotyczące realizacji projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” wydają się jeszcze bardziej uzasadnione.
 
 
 
Beata Kowalska