Login:  Hasło:  

ZEBRANIE KOMITETU STERUJĄCEGO – 07.03.2011

W Instytucie Ogrodnictwa odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projekt „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”


 

Zebranie Komitetu Sterującego
 
Dnia 07.03.2011 r. w Instytucie Ogrodnictwa odbyło się kolejne spotkanie Komitetu Sterującego projekt „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Zebraniu przewodniczyła dr Magdalena Szczech – kierownik projektu. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.
Omówiono dotychczas prowadzone zadania oraz przedstawiono plany badawcze na najbliższe tygodnie. Zaplanowano spotkanie wszystkich kierowników zadań badawczych w celu prezentacji uzyskanych wyników i podjęcia decyzji o dalszych etapach prac doświadczalnych.
Na spotkaniu przedstawiono także sprawy związane z organizacją konferencji naukowej pt. „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce”, którą zaplanowano na 29-30 września 2011 roku.
Pani mgr Agnieszka Antosiak przedstawiła sprawy finansowe związane z realizacją prac badawczych. Doktor Magdalena Szczech omówiła zasady zakupów w roku 2011 oraz związane z tym procedury przetargowe na aparaturę oraz wybrane materiały.
 
Beata Kowalska