Login:  Hasło:  

MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA BIOFORUM


 

 

 

 

 

W dniu 11-12 maja 2011 r. w  odbyła się prezentacja projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” podczas międzynarodowej wystawy BioForum (10th Central European Biotechnology Exchange: Outlook, Opportunities and Partnership). Wystawę zorganizowano w Łodzi w Nowym Centrum Biznesu na terenie kompleksu Manufaktura.

Celem wystawy było:
- stworzenia warunków do nawiązania kontaktów lub zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami reprezentującymi naukę i praktykę,
  - ocena wstępnej fazy innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych – będących przedmiotem badań projektów naukowo badawczych.
Podczas wystawy zaprezentowano ponad sto stoisk promocyjnych przygotowanych instytucje i firmy pochodzące z 10 krajów. Promowano projekty badawcze z takich dziedzin jak biotechnologia, ekologia, nauki medyczne i biologiczne. Na spotkaniu prezentowano postery, odbywały się seminaria i warsztaty, a także liczne spotkania  biznesowe. Wystawę odwiedziło ponad 1000 osób z dwudziestu krajów. Głównie byli to pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni oraz instytutów badawczych, studenci oraz przedstawiciele firm związanych z biotechnologią i naukami biologicznymi.
Osoby odwiedzające stoisko, na którym prezentowano nasz projekt wyrażały pozytywną opinię o projekcie oraz podkreślały jego szerokie odniesienie do praktyki.