Login:  Hasło:  

ZEBRANIE KOMITETU STERUJĄCEGO PROJEKTU


 

Dnia 12 maja 2011 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się zebranie Komitetu Sterującego projektu nr UDA -POIG.01.03.01-00-129/09-03 pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Podczas spotkania dyskutowano na temat dotychczas uzyskanych wyników badań, a także nad wyborem najbardziej efektywnych izolatów grzybów Trichoderma, które będą wykorzystane w dalszych pracach. Wyboru izolatów dokonano na podstawie danych analizowanych za pomocą systemu selekcji szczepów AMOR. W czasie obrad prowadzono również dyskusję na temat organizacji doświadczeń uprawowych, które będą realizowane w latach 2012 – 2014.