Login:  Hasło:  

NOWE TWARZE PROJEKTU

W realizację projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” aktywnie włączyli się liczni studenci uczelni wyższych. Biorą oni udział w pracach badawczych i jednocześnie zdobywają doświadczenie i poszerzają swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i ochrony roślin.


 

 
W realizację projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” aktywnie włączyli się liczni studenci uczelni wyższych. Biorą oni udział w pracach badawczych i jednocześnie zdobywają doświadczenie i poszerzają swoją wiedzę z zakresu mikrobiologii, biotechnologii i ochrony roślin.
Michał Boguszewski – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, kierunek ogrodnictwo.
Michał odbywał 2-tygodniowe praktyki studenckie w Pracowni Mikrobiologii IO. Pomagał przy realizacji zadań badawczych ZB 3 i ZB 5. Jego praca polegała na pielęgnacji roślin w szklarni oraz w komorach wzrostowych. Uczył się podstawowych technik mikrobiologicznych.
Krzysztof Brzozowski – SGGW w Warszawie
Student odbywał miesięczne praktyki w Pracowni Mikrobiologii IO. Włączył się w realizację zadań badawczych ZB3 i ZB5. Zdobył podstawową wiedzę i praktykę z zakresu technik mikrobiologicznych.
Agnieszka Dziąg – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, kierunek Ogrodnictwo
W Pracowni Mikrobiologii IO studentka wykonuje pracę magisterską pt. „Indukcja odporności w roślinach pomidora inokulowanych grzybami z rodzaju Trichoderma”. Wykonywana praca wchodzi w zakres zadania badawczego ZB3, dotyczącego typowania szczepów Trichoderma o określonych właściwościach biologicznych do zastosowania w integrowanej produkcji warzyw.
 
Ewa Gołębiewska - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, kierunek Ogrodnictwo
Studentka brała udział w realizacji zadania ZB 5 wykonując pracę magisterską pt. „Wzrost wybranych grzybów z rodzaju Trichoderma na organicznych materiałach odpadowych”. Celem pracy było określenie przydatności wybranych materiałów odpadowych do namnażania grzybów Trichoderma oraz ocena intensywności wzrostu i zarodnikowania wybranych izolatów grzybów Trichoderma na wyselekcjonowanych podłożach organicznych.
Kamila Kulbat - Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Studentka bierze udział w realizacji zadania ZB 3.3. Oznacza zawartości ortodihydroksyfenoli oraz fenoli całkowitych w roślinach ogórka zakażonych Rhizoctonia solani oraz potraktowanych różnymi izolatami grzybów  Trichoderma.
 
Aleksandra Murgrabia - Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Ola wykonuje pracę magisterską na temat wykorzystania grzybów Trichoderma do zwalczania form przetrwalnych grzybów patogenicznych, głównie Sclerotinia sclerotiorum oraz Sclerotium cepivorum.
Justyna Nawrocka – Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Justyna bierze udział w realizacji zadania ZB 3.3, którego celem jest badanie aktywności enzymów wskazujących na indukcję odporności w roślinach. Do tego celu wykorzystuje oznaczanie stężenia nadtlenku wodoru metodą spektrofotometryczną oraz stężenia nadtlenków lipidowych metodą fluorymetryczną.
Paulina Sadowska – SGGW
W Pracowni Mikrobiologii IO Paulina wykonuje pracę magisterską, realizując część prac badawczych zadania ZB 3. Analizuje izolaty Trichoderma pod względem ich zdolności antybiotycznych w stosunku do grzybów patogenicznych (np. Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea) dla roślin.
Adam Sadowski - SGGW
Adam wykonuje pracę magisterską w Pracowni Mikrobiologii IO. Realizuje część prac badawczych zadania ZB 3. Bada izolaty Trichoderma pod względem ich zdolności antybiotycznych w stosunku do bakterii patogenicznych dla warzyw.
Dominik Skoneczny – SGGW w Warszawie
Bierze udział w realizacji zadania ZB 10. Zajmuje się identyfikacją markerów molekularnych przydatnych do badania zróżnicowania gatunku Trichoderma atroviride.
Magdalena Snochowska - Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizjologii i Biochemii Roślin
Magda oznaczała aktywność peroksydazy wobec gwajakolu oraz peroksydazy askorbinianowej w roślinach pomidora, które były wcześniej inokulowane izolatami Trichoderma. Badania te stanowią część zadania badawczego ZB 3.3.
Monika Szajwaj - SGGW w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii
Studentka brała udział w realizacji zadania badawczego ZB 10. Zajmowała się optymalizacją izolacji DNA pozyskanych z różnych szczepów Trichoderma, oceniała ilość i jakość wyizolowanego DNA poprzez pomiar na urządzeniu Nanodrop 8000, przeprowadzała reakcje PCR z wykorzystaniem starterów specyficznych oraz starterów o charakterze fingerprint (ERIC).
Piotr Warabieda - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, kierunek ogrodnictwo.
Piotrek odbywał 2-tygodniowe praktyki studenckie w Pracowni Mikrobiologii IO. Brał udział przy realizacji zadań badawczych ZB3 i ZB5. Zdobywał umiejętności przydatne w pracy mikrobiologa – wykonywał pożywki mikrobiologiczne, namnażał mikroorganizmy na pożywkach, przygotowywał materiały do sterylizacji, prowadził obserwacje mikroskopowe.
 
Anna Pregiel, jestem studentką Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Biotechnologia. W ramach mojej pracy magisterskiej badam wpływ czasu przechowywania na żywność i aktywność wzrostową liofilizowanych preparatów Trichoderma.
 
Zainteresowania naukowe:
Wykorzystywanie uzdolnień mikroorganizmówdo zagospodarowywania i utylizacji odpadów rolniczych oraz ochrona roślin przy wykorzystaniu biopreparatów.
Zainteresowania pozanaukowe:
Filmy europejskie
Muzyka elektroniczna
Podróżowanie, wędrówki górskie
 
Marta Wawrzyszyn
2 rok studiów II stopnia (magisterskich), biotechnologia, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Moje zamiłowanie do biotechnologii sięga jeszcze czasów liceum, już wtedy zainteresowały mnie możliwości drzemiące w mikroorganizmach i liniach komórkowych. Zarówno moja praca inżynierska, jaki magisterska związane były z wykorzystaniem grzybów rodzaju Trichodema spp. w ochronie środowiska. Te wszechstronne i powszechnie występujące grzyby mają szeroki wachlarz zalet. Liczę, że moja praca przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju i popularyzacji biopreparatów na bazie grzybów Trichodema spp. wśród rolników w naszym kraju.
Moje obecne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień dotyczących immunologii weterynaryjnej oraz biotechnologii medycznej. W czasie wolnym czytam książki moich ulubionych autorów: Andrzeja Pilipiuka i Terry’ego Goodkind’a albo oglądam filmy reżyserii Tima Burtona.
Justyna Rynkiewicz
Pochodzę ze Wschowy, małego miasta znajdującej się na granicy województwa Lubuskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego.
Do zainteresowań głownie należy jeździectwo zarówno w aspekcie biernym - sędziowanie, jak i aktywnym. W szczególności w dyscyplinie skoków przez przeszkody. Po za tym ciekawa książka, bądź film należą do form spędzania wolnego czasu od nauki biotechnologii i pedagogiki.
 
Marta Gryta                                                                                                                            Biorę udział w projekcie, którego celem jest opracowanie technologii produkcji "szczepionek" zawierających zarodniki konidialne grzybów Trichoderma. Prowadzę hodowle bioreaktorowe grzybów Trichoderma o stałym składzie podłoża, zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego. Badam wpływ warunków fizyko-chemicznych na aktywność i obfitość zarodnikowania Trichoderma oraz sprawdzam stopień ich przeżywalności po wysuszeniu biomasy. Celem mojej pracy jest dobór jak najlepszych parametrów dla technologii wytwarzania suszonych preparatów z wysoką zawartością zarodników badanych szczepów Trichoderma.
Projekt ten pozwala mi na zdobywanie cennego doświadczenia oraz wiedzy niezbędnej na moim kierunku studiów.
W wolnym czasie staram się poszerzać swoje zainteresowania nie tylko z dziedziny biotechnologii, ale również psychologii i kosmetologii. Interesuję się także filmem, dobrą muzyką oraz teatrem współczesnym. W wolnych chwilach staram się również aktywnie spędzać czas uprawiając fitness czy jazdę na rowerze.
 
 
inż. Joanna Szymczak
Studentka Biotechnologii (specjalność Biotechnologia Żywności) Uniwersytetu
Przyrodniczego we Wrocławiu, członkini Studenckiego Koła Naukowego
"Biotechnologów".
 
Zainteresowania naukowe:
Ocena zdolności grzybów Trichoderma do wytwarzania enzymów hydrolitycznych
degradujących polisacharydy nieskrobiowe przy wykorzystaniu produktów odpadowych z
przemysłu rolnego.
 
Zainteresowania pozanaukowe:
Podróże, dobry film, dobra książka, kulinaria.
 
Aleksandra Wilczak
Zainteresowania naukowe: Zastosowanie mikroorganizmów w przemyśle i ochronie środowiska (w szczególności utylizacja materiałów odpadowych z wykorzystaniem grzybów strzępkowych), wirusologia (głównie tematyka HIV).
Zainteresowania pozanaukowe: książki (ulubieni autorzy: Gabriel Garcia Marquez, Santa Montefiore, Carlos Ruiz Zafon), siatkówka, psychologia emocjonalna.
 
 
Opracowała Beata Kowalska