Login:  Hasło:  

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „TRICHODERMA I INNE GRZYBY W NAUCE I PRAKTYCE”

W dniach 29-30 września w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce”. Konferencja została zorganizowana w związku z realizacją projektu badawczego „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego. W konferencji wzięło udział 85 osób, głównie byli to pracownicy naukowi uczelni oraz instytutów badawczych.


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce”
 
W dniach 29-30 września w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trichoderma i inne grzyby w nauce i praktyce”. Konferencja została zorganizowana w związku z realizacją projektu badawczego „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego. W konferencji wzięło udział 85 osób, głównie byli to pracownicy naukowi uczelni oraz instytutów badawczych.
Obrady były podzielone na cztery sesje, podczas których zaprezentowano 14 wystąpień. Pierwszy dzień konferencji poświęcony był głównie zagadnieniom związanym z badaniami podstawowymi dotyczącymi grzybów, w tym Trichoderma. Między innymi przedstawiono referaty na temat systemu selekcji grzybów do wykorzystania w uprawie roślin, zdolności grzybów Trichoderma do wzbudzania reakcji obronnych w roślinach, a także do produkcji pozakomórkowych hydrolaz. Bardzo interesujące były również referaty dotyczące modyfikacji genetycznych grzybów Trichoderma w kierunku zwiększenia ich właściwości biologicznych oraz na temat genomów grzybów i analizy zróżnicowania genetycznego polskich izolatów Trichoderma. Przedstawiono również wystąpienia o metabolitach Fusarium culmorum zaangażowanych w interakcję grzyb – roślina i grzybach pleśniowych występujący podczas przechowywania żywności w niskich temperaturach.
Drugiego dnia konferencji prezentowano wyniki związane z wykorzystaniem grzybów w praktyce. Prezentowano referaty na temat: zdolności grzybów z rodzajów Trichoderma i Clonostachys do modyfikacji mikotoksyn fuzaryjnych, wykorzystania grzybów mikroskopowych z rodzaju Trichoderma oraz innych drobnoustrojów do eliminacji toksycznych zanieczyszczeń oraz ochrony upraw rzepaku, możliwości zastosowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego do namnażania grzybów z rodzaju Trichoderma, uruchamiania P i K glebowego wprowadzonych do gleby w formie nawozu mineralnego po zastosowaniu szczepionki grzybowej, a także na temat biologicznej ochrony upraw pieczarki dwuzarodnikowej przed T. aggressivum f. europaeum.
            Podczas sesji posterowej zaprezentowano 26 posterów, z czego 14 dotyczyło bezpośrednio grzybów Trichoderma, a pozostałe 12 - innych grzybów ważnych dla rolnictwa. Uczestnicy konferencji głosowali na najlepszy poster. Zwyciężył plakat pt. „Nowa metoda zwiększania właściwości hydrolitycznych Trichoderma” zaprezentowany przez zespół z IBB PAN z Warszawy.  
            Korzystając z gościnności Gospodarzy Zespołu Pałacowego w Radziejowicach wszyscy uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia pałacu, podziwiając malarstwo m.in. Józefa Chełmońskiego oraz pospacerowania po malowniczym parku wśród rzeźb Gustawa Zemły. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja „Noc z duchami”. Zabawa z nutką grozy i strachów trwała niemalże do białego rana.