Login:  Hasło:  

SEMINARIUM PROMOCYJNE


 

Notka z Seminarium promującego projekt nr WND-POIG.01.03.01-129/09 pt. „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”
 
W dniu 23 października 2012 roku zostało zorganizowane w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu seminarium promujące projekt „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”. Program seminarium obejmował wystąpienia poszczególnych osób pracujących w zadaniach badawczych ZB 3.2.2 oraz ZB6 projektu, tj. prof. dr hab. Danuty Witkowskiej (kierownika podzadania ZB 3.2.2. oraz zadania ZB6), dr inż. Anny Kancelisty, dr inż. Michała Piegzy i dr inż. Wojciecha Łaby. W trakcie seminarium zapoznano uczestników (głównie przedstawicieli różnych Wydziałów UP) z celami realizacji badań w projekcie, osiągnięciami w czasie 2,5 letniej realizacji badań, prezentacją wyników badań na konferencjach naukowych, uczestnictwie studentów w badaniach, a także z wykorzystaniem aparatury naukowej zakupionej z funduszy projektu. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja, a następnie zaproszono uczestników na poczęstunek.
                                                       
                    Prof. dr hab. Danuta Witkowska