Login:  Hasło:  

KRZESŁO ROKU 2012


 

Od 23 lat angielskojęzyczny magazyn „The Warsaw Voice” przyznaje swoją doroczną nagrodę, znaną jako Krzesło Roku. Wyróżniana jest nią osoba, instytucja lub niekiedy nawet towar czy zjawisko, które w danym roku wywarło szczególny wpływ na Polskę. Krzesło Roku za rok 2012 redakcja postanowiła przyznać Polskiej Żywności, uznając, że to właśnie ona miała dominujący wpływ na życie Polaków. Do tej pory statuetkami Krzesła Roku uhonorowani zostali m.in. następujące osoby: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Kwaśniewski, Adam Małysz, Rafał Blechacz, Donald Tusk.
Uroczysta Gala wręczenia statuetki Krzesło Roku odbyła się 13 marca 2013 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zgromadziła ona ponad dwieście osób, reprezentujących naukę, biznes, politykę, dyplomację oraz media. Symbolicznie i instytucjonalnie statuetkę odebrał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. Podczas Gali prezentowane były firmy produkujące zdrową żywność, m.in. Mlekpol, Stowarzyszenie Sadowników Polskich, Gospodarstwa Ekologiczne. 
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach pełnił rolę Partnera Gali jako instytucja, która wywiera ogromny wpływ na produkcję zdrowej żywności w Polsce. Ze względu na fakt, że jednym z głównych celów projektu „Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” jest ochrona warzyw przy wykorzystaniu metod bezpiecznych dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zostaliśmy zaproszeni na uroczyste wręczenie nagrody. Zaproszeni goście zapoznali się z założeniami projektu, mogli porozmawiać z dr Beatą Kowalską na temat realizowanych doświadczeń i dotychczas uzyskanych wyników. Badania prowadzone przez wykonawców projektu wpisują się w założenia produkcji zdrowej polskiej żywności.