Login:  Hasło:  

BIOECONOMY WEEK


 

W dniach 16 – 20 września w Łodzi odbędzie się Bioeconomy week. Wśród organizatorów i patronów merytorycznych imprezy znajdują się takie jednostki i placówki naukowe jak: Instytut Ogrodnictwa, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Podczas Bioeconomy week odbędą się:
-          Międzynarodowe Sympozjum: Ecohydrology, Biotechnology & Engineering Towards the Harmony between Biogeosphere and Society on the basis of Long Term Ecosystem (17-19 września)
-          6. Międzynarodowa konferencja polskiego towarzystwa biologii eksperymentalnej roślin PTBER Łódź 2013 (16-19 września)
-          Bioeconomy works hop (19 września)
-          II międzynarodowy kongres bioekonomii (20 września).
W programie II międzynarodowego kongresu bioekonomii przewidziano dyskusje panelowe na temat: innowacyjne technologie jako źródła surowców dla biogospodarki (wykład wprowadzający poprowadzi dr Magdalena Szczech z Instytutu Ogrodnictwa), systemów wspierania rozwoju biogospodarki, innowacje społeczne.