Login:  Hasło:  

PRACE MAGISTERSKIE ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU


W ramach projektu "Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych” zrealizowano i opublikowano:

26 prac magisterskich,

40 streszczeń z konferencji krajowych i międzynarodowych,

4 publikacje naukowe,

16 publikacji popularno – naukowych i promocyjnych.

 

PRACE MAGISTERSKIE

1. Aleksander Chmielewski Biosynteza pozakomórkowych hydrolaz z udziałem grzybów Trichoderma podczas hodowli z wysłodkami jako źródłem węgla. 2011; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

2.  Jakub Jałówko Suszona trawa jako źródło węgla i induktor wybranych hydrolaz w hodowlach grzybów Trichoderma. 2011; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

3. Jacek Szłapka Wykorzystanie grzybów Trichoderma do produkcji zewnątrzkomórkowych hydrolaz w podłożu z odpadami kukurydzianymi. 2011; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

4. Beata Agnieszka Sudoł Wpływ podłoża i czynników fizyko-chemicznych na zarodnikowanie  wybranych szczepów grzybów rodzaju Trichoderma  w hodowlach solid-state na różnych materiałach odpadowych. 2011; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

5. Katarzyna Jolanta Buska Wpływ liofilizacji  na przeżywalność  i aktywność wzrostową zarodników wytworzonych  przez wybrane  szczepy  Trichoderma  ssp. w hodowlach solid-state  na różnych materiałach odpadowych. 2011; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

  1. Dziąg A. „Oddziaływanie Trichoderma na rozwój różnych gatunków roślin warzywnych i ich wrażliwość wobec B. cinerea” Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Wydział Nauk Społecznych i Przyrodniczych,  kierunek ogrodnictwo, rok 2012

 

7. Murgrabia A.  „Wpływ wybranych szczepów Trichoderma na przeżywalność form przetrwanych grzybów patogenicznych i ochronę roślin” Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia, rok 2012

8. Snochowska M. „Udział peroksydaz w reakcjach obronnych roślin ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Solanum lycoperrsicum L.) indukowanych przez wybrane szczepy Trichoderma” Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia , rok 2012

9. Nawrocka J „Reaktywne formy tlenu w reakcjach obronnych roślin ogórka (Cucumis dativus L.) i pomidora (Solanum lycopersicum L.) indukowanych przez wybrane szczepy Trichoderma” Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek biologia, rok 2012

10. Kulbat K. „Związki fenolowe w reakcjach obronnych roślin ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Solanum lycoperrsicum L.) indukowanych przez wybrane szczepy Trichoderma” Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, kierunek  biologia, rok 2012

11.Wawrzyszyn M. ”Otrzymywanie biopreparatów na bazie szczepów Trichoderma virens SK 35 i Trichoderma virens SK 65 z wykorzystaniem materiałów ligninocelulozowych” ”  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia, rok 2012

12.Wilczak A.” Wykorzystanie odpadowych materiałów ligninocelulozowych do produkcji biopreparatów z udziałem szczepów Trichoderma harzianum SK 75 i Trichoderma atroviride SK 80” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek  biotechnologia, rok 2012

13.Gryta M.”Wpływ zmiennego płynnego środowiska hodowlanego na intensywność zarodnikowania i produkcję enzymów hydrolitycznych grzybów Trichoderma” Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia, rok 2012

14.Gołębiewska E. „Wzrost wybranych grzybów z rodzaju Trichoderma na organicznych materiałach odpadowych” Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Wydział Ogrodniczy, kierunek  ogrodnictwo, rok 2011

15. Skoneczny D. ”Identyfikacja genów kodujących wybrane enzymy lityczne w polskich izolatach grzybów Trichoderma”  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, kierunek ogrodnictwo, rok 2011

16. Skoneczny D. ”Analiza zróżnicowania genetycznego polskich izolatów Trichoderma atroviride z wykorzystaniem markerów molekularnych.”  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii, kierunek biotechnologia, rok 2012

 

17. Aleksandra Wilczak, Wykorzystanie odpadowych materiałów ligninocelulozowych do produkcji biopreparatów z udziałem szczepów Trichoderma harzianum SK 75 i Trichoderma atroviride SK 80. 2012; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

                                                                                                                      

18. Joanna Ewelina Szymczak Otrzymywanie biopreparatów na bazie szczepów Trichoderma atroviride SK24 i Trichoderma atroviride SK25 z wykorzystaniem odpadowych materiałów ligninocelulozowych. 2012 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

19. Marta Wawrzyszyn  Otrzymywanie biopreparatów na bazie szczepów Trichoderma virens SK 35 i Trichoderma virens SK 65 z wykorzystaniem odpadowych materiałów ligninocelulozowych 2012; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

20. Anna Pregiel Wykorzystanie odpadowych materiałów ligninocelulozowych do otrzymywania biopreparatów na bazie szczepów Trichderma atroviride SK17  i Trichoderma atroviride SK49. 2012; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

21. Marta Gryta  Wpływ zmiennego płynnego środowiska hodowlanego na intensywność zarodnikowania i produkcję enzymów hydrolitycznych grzybów Trichoderma. 2012, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

22. Justyna Rynkiewicz  Zarodnikowanie i biosynteza enzymów hydrolitycznych grzybów Trichoderma w hodowlach bioreaktorowych 2012; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

23. Wpływ przechowywania na żywotność i aktywność enzymatyczną grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach utrwalonych na ligninocelulozowych nośnikach w procesie suszenia fontannowego. 2013; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

24. Justyna Gajewska. Wpływ czasu przechowywania na właściwości szczepów Trichoderma w biopreparatach utrwalonych w procesie suszenia fontannowego 2013; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

25. Monika Grzegorczyk. Wpływ  czasu przechowywania   na przeżywalność i aktywność enzymatyczną szczepów Trichoderma  w liofilizowanych  biopreparatach. 2013, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,

 

26. Natalia Grochowina Zarodnikowanie i biosynteza enzymów hydrolitycznych grzybów  Trichoderma w zależności od źródeł węgla w hodowlach w bioreaktorze, 2013; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia,