Login:  Hasło:  

NAJNOWSZE PRACE MAGISTERSKIE

W ostatnim czasie miały miejsce obrony prac magisterskich, które zostały wykonane w ramach projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia.


 

W ostatnim czasie miały miejsce obrony prac magisterskich, które zostały wykonane w ramach projektu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Wydział Nauk o Żywności, kierunek biotechnologia.
 
 

1.      „Wpływ przechowywania na żywotność i aktywność enzymatyczną grzybów z rodzaju Trichoderma w biopreparatach utrwalonych na ligninocelulozowych nośnikach w procesie suszenia fontannowego”   Aleksandra   Bytner, promotor: prof. dr hab. D. Witkowska

 

2.      „Wpływ czasu przechowywania na właściwości szczepów Trichoderma w biopreparatach utrwalonych w procesie suszenia fontannowego”  Justyna Gajewska, promotor: prof. dr hab. D. Witkowska

 

3.      „Wpływ czasu przechowywania na przeżywalność i aktywność enzymatyczną szczepów Trichoderma w liofilizowanych biopreparatach”   Monika Grzegorczyk, promotor: prof. dr hab. D. Witkowska

 

4.       „Zarodnikowanie i biosynteza enzymów hydrolitycznych grzybów Trichoderma w zależności od źródeł węgla w hodowlach w bioreaktorze”, Natalia Grochowina, promotor: prof. dr hab. D. Witkowska