Login:  Hasło:  

DONIESIENIA NAUKOWE


Doniesienia naukowe

 

Autor: mgr Beata Kowalska

Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach

beata.kowalska@iwarz.pl

 

 

Tytuł: „Peptaibols of Trichoderma atroviride: screening, identification, and structure elucidation by liquid chromatography-tandem mass spectrometry”

Autorzy: R. Scuhmacher, N. Stoppacher, S. Zeilinger

Źródło: Communicating Current Research and Educational Topics and Trends in Applied Microbiology, 2007: 609-617

 

Naukowcy z Uniwersytetu w Wiedniu prowadzili badania nad metabolitami wtórnymi wytwarzanymi przez grzyby Trichoderma atroviride. Swoją uwagę skupili na peptaibolach, antybiotykach peptydowych. Charakteryzują się one silną aktywnością w stosunku do wielu grzybów i bakterii Gram-dodatnich, czasem wirusów. Antybiotyki te mogą również wzbudzać  odporność w roślinach, zwiększając tym samym aktywność antagonistyczną grzybów Trichoderma. Peptaibole często występują jako heterogenne mieszaniny, składające się nawet z 20 bardzo podobnych do siebie pod względem chemicznym substancji. Rodzaj wytwarzanych peptaiboli przez Trichoderma jest uzależniony od gatunku grzyba. Biologiczna aktywność tych związków jest ściśle związana z ich budową i zdolnością modyfikowania błon komórkowych innych mikroorganizmów.          

 

Głównym celem prowadzonych doświadczeń była identyfikacja oraz poznanie budowy peptaiboli wytwarzanych przez różne izolaty T. atroviride. Stwierdzono, że T. atroviride produkuje kompleks peptaiboli, z których 16 należy do grupy trichorzianin, podgrupy A oraz B. Ponadto w próbach pohodowlanych stwierdzono obecność innych peptaiboli, których dotychczas nie identyfikowano.

 

 

Tytuł: „Secondary metabolites from species of the biocontrol agent Trichoderma

Autorzy: J.L.Reino, R.F. Guerrero, R. Hermandez-Galan, I.G. Collado

Źródło: Phytopathology Review 2008, 7: 89-123

 

            Prezentowana publikacja stanowi przegląd literatury na temat wtórnych metabolitów wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Trichoderma oraz ich udziału w biologicznej ochronie roślin. Cytowane publikacje (269 pozycji) pochodzą z renomowanych czasopism, m.in. Phytochemistry, Journal of Antibiotics, Letter of Applied Microbiology, Journal of Agriculture Food Chemistry, Journal of Natural Products, Natural Toxins, Plant Soil. W pracy opisano takie metabolity jak:

Antraquinony - związki odpowiedzialne za pigmentację grzybni Trichoderma, a także posiadające właściwości wykorzystywane w biologicznej ochronie roślin. Wykazano ich bakteriostatyczny efekt wobec bakterii Gram-dodatnich, szczególnie Staphylococcus aureus oraz fungistatyczny efekt przeciwko grzybom Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Aspergillus fumigatus, Trichophyton mentagrophytes. 

Pyrony - powszechnym metabolitem grzybów Trichoderma jest 6-n-pentyl-2H-pyran-2-one. Zdolność wytwarzania tego pentylu posiada wiele szczepów, jest on odpowiedzialny m.in. za wydzielanie wyraźnego „kokosowego” zapachu. Związek ten ma zdolność do hamowania wzrostu szerokiej grupy patogenów, a szczególnie posiadają szeroki zakres aktywności przeciwko patogenom formującym sklerocja (formy przetrwalne grzybów) i grzybom zgorzelowym.  

Koningininy A-E i G  zdolność do syntezy tych związków została wykryta u T. koningii i T. harzianum. Stwierdzono hamujący wpływ koninginin na rozwój patogenów odglebowych, m.in. Rhizoctonia solani, Gaeumannomyces graminis, Phytophthora cinnamoni, Pythium middletonii, Fusarium oxysporum i Bipolaris sorokiniana.

Trichodermamidy - dwa zmodyfikowane dipeptydy - trichodermamid A i B zostały wyizolowane z hodowli szczepu T. virens, pochodzącego ze środowiska morskiego. Wykazano ich toksyczny efekt w stosunku do komórek nowotworowych linii P388, A-549 i HL-60.

Viridina - została po raz pierwszy opisana w 1945 roku jako antygrzybowy metabolit wytwarzany przez T. virens. W późniejszych latach została wykryta także u innych gatunków Trichoderma, np. T. koningii, T. viride. Wykazano jej negatywny wpływ na kiełkowanie spor Botrytis allii, Colletotrichum lini, Fusarium caeruleum, Penicillium expansum, Aspergillus niger i Stachybotrys atra.

Wymienione metabolity wtórne stanowią tylko nieliczne przykłady z wielu prezentowanych w pracy aktywnych związków wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Trichoderma. Substancje te charakteryzują się zróżnicowaną budową chemiczną oraz odmiennym wpływem na mikroorganizmy i rośliny wyższe. Tak duża pula aktywnych substancji oraz mechanizmów ich działania świadczy o dużym potencjale grzybów Trichoderma, który może być wykorzystany w ochronie roślin.