Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 10

Monitoring Trichoderma w środowisku glebowym Kierownuk zadania: doc. dr hab. Grzegorz Bartoszewski Zatrudniony w Katedrze Genetyki i Biotechnologii Roślin, SGGW Warszawa


Monitoring Trichoderma w środowisku glebowym

Kierownuk zadania: doc. dr hab. Grzegorz Bartoszewski
Zatrudniony w Katedrze Genetyki i Biotechnologii Roślin, SGGW Warszawa
Wykonawcy: doc. dr hab. Grzegorz Bartoszewski, mgr inż. Michał Oskiera, mgr Beata Kowalska, technicy (3), studenci (2)


Zadanie wykonywane będzie w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.


Celem zadania jest ocena przeżywalności izolatów Trichoderma zastosowanych w formie preparatu opartego na mieszance aktywnych szczepów w glebie. Określane będzie w jakiej ilości i jak długo utrzymują żywotność wprowadzone do środowiska grzyby. Przeżywalność zastosowanych szczepów Trichoderma będzie badana za pomocą metod molekularnych, m.in. podjęte zostaną próby zastosowania metody real time PCR, pozwalającej na wykrycie i ilościowe oznaczenie konkretnego organizmu. Zaplanowano monitoring tylko jednej, najlepiej działającej mieszanki Trichoderma w modelowym systemie uprawy jednej rośliny warzywnej.