Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 12

Zastosowanie preparatów z Trichoderma w przydomowych kompostownikach oraz do odzysku odpadów metodą R3 (kompostowania) w gospodarstwach warzywniczych i zakładach rolno-przetwóczych. Kierownik zadania: dr Jacek Dach


Zastosowanie preparatów z Trichoderma w przydomowych kompostownikach oraz do odzysku odpadów metodą R3 (kompostowania) w gospodarstwach warzywniczych i zakładach rolno-przetwóczych.

Kierownik zadania: dr Jacek Dach
Wykonawcy: dr Jacek Dach, dr inż. Krzysztof Pilarski, dr inż. Mariusz Adamski, dr inż. Agnieszka Wolna-Maruwka, dr inż. Tomasz Piechota, pracownicy pomocniczo-techniczni (12), magistranci oraz studenci Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Rolniczym UP w Poznaniu.
W ramach projektu będą prowadzone prace magisterskie oraz uczestniczący w nim studenci będą prezentować cząstkowe wyniki uzyskanych badań na Studenckich Konferencjach Kół Naukowych

Zadanie wykonywane będzie w Instytucie Inżynierii Rolniczej, Katedrze Mikrobiologii i Katedrze Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


Celem zadania jest przyspieszenie efektywnej utylizacji i mineralizacji resztek organicznych w przydomowych kompostownikach oraz kompostach wytwarzanych na bazie odpadów roślinnych w gospodarstwach (zwłaszcza zorientowanych na produkcję warzyw) oraz zakładach rolno-spożywczych wytwarzających odpady z przetwórstwa warzyw, które muszą być zagospodarowywane zgodnie z ustawą o odpadach. Inokulacja preparatów z Trichoderma będzie miała na celu zwiększenie sanitarnego bezpieczeństwa użycia kompostów ze względu na redukcję obecnych w nich patogenów roślin.