Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 8

Ocena występowania chorób roślin warzywnych po zastosowaniu Trichoderma na poletkach badawczych i uprawach polowych. Kierownik badania: dr Jan Sobolewski


Ocena występowania chorób roślin warzywnych po zastosowaniu Trichoderma na poletkach badawczych i uprawach polowych.

Kierownik badania: dr Jan Sobolewski
Wykonawcy: dr Jan Sobolewski, prof. dr hab. Józef Robak, mgr Agnieszka Ostrowska, mgr Aleksandra Gidelska, technik (1)

Zadanie będzie wykonywane w Pracowni Fitopatologii Instytutu Ogrodnictwa

Celem zadania jest określenie skuteczności preparatów zawierających grzyby z rodzaju Trichoderma w ochronie wybranych gatunków warzyw przed patogenami infekcyjnymi. W doświadczeniach polowych będzie prowadzony monitoring występowania i nasilenia chorób na roślinach, po ich wcześniejszym traktowaniu preparatami Trichoderma i standardowymi fungicydami. Potwierdzana będzie obecność patogenów wywołujących choroby za pomocą metod laboratoryjnych i obserwacji mikroskopowych.