Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 9

Badanie wpływu zastosowanych preparatów na właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz pobieranie makro i mikroelementów przez rośliny Kierownik zadania: dr Waldemar Kowalczyk


Badanie wpływu zastosowanych preparatów na właściwości fizyko-chemiczne gleby oraz pobieranie makro i mikroelementów przez rośliny.

Kierownik zadania: dr Waldemar Kowalczyk
Wykonawcy: dr Waldemar Kowalczyk, mgr Anna Felczyńska, technicy (3)

Badania będą wykonane w Pracowni Nawożenia Instytutu Ogrodnictwa.

Celem zadania jest określenie wpływu dodatku badanych preparatów opartych na grzybach z rodzaju Trichoderma na poprawę właściwości gleby i podłoży w uprawach pod osłonami, na stan odżywienia roślin oraz dostępność makro- i mikroskładników.