Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 7

Zastosowanie „szczepionek” i biomasy Trichoderma w integrowanej produkcji warzyw. Kierownik zadania: dr Agnieszka St?powska


Zastosowanie „szczepionek” i biomasy Trichoderma w integrowanej produkcji warzyw.

Kierownik zadania: dr Agnieszka Stępowska
Wykonawcy: dr Agnieszka Stępowska, dr Kazimierz Felczyński, dr Jacek Dyśko, dr Maria Grzegorzewska, dr hab. Barbara Dyki, mgr Anna Stępowska, technicy (5), studenci (2), pomocniczy (2)

Zadanie będzie wykonywane w Pracowni Uprawy Warzyw i Pracowni Hodowli i Biotechnologii Instytutu Ogrodnictwa.

Celem zadania jest ocena skuteczności biomasy oraz „szczepionek” przygotowanych z wybranych izolatów grzybów Trichoderma w zwiększaniu potencjału plonotwórczego takich gatunków warzyw jak: pomidory i papryka w uprawach pod osłonami oraz sałaty, cebuli i marchwi w uprawach gruntowych.

Zastosowanie Trichoderma ma na celu uaktywnienie zespołu nabytej odporności systmicznej (ISR) i aktywizację procesów życiowych roślin w uprawach o podwyższonym stopniu ryzyka infekcji patogenicznych. Zwiększenie oporności podłoża w stosunku do mikroorganizmów patogenicznych jest szczególnie ważne w substratach inertnych, w których naturalna konkurencja mikroorganizmów jest znikoma, w uprawach z ograniczonym zmianowaniem (wyspecjalizowane gospodarstwa wielkotowarowe) oraz w przypadku gatunków, u których ograniczone są możliwości stosowania środków ochrony roślin np. sałata. Substancja organiczna służyć będzie zarówno jako nośnik aktywnych grzybów jak i czynnik nawozowy wzbogacające kompleks sorpcyjny podłoża i stymulujące aktywność systemu korzeniowego. Dzięki temu zwiększy się odporność roślin na stres wynikający z niesprzyjających warunków glebowych i klimatycznych oraz czynników chorobotwórczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu intensywności ochrony chemicznej roślin i kosztów z nią związanych. Z drugiej strony możliwe jest zwiększenie opłacalności produkcji ogrodniczej przez zwyżkę plonu i poprawę jego jakości.