Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 6

Opracowanie technologii produkcji „szczepionek”zawierających zarodniki konidialne grzybów Trichoderma Kierownik zadania: prof. dr hab. Danuta Witkowska


Opracowanie technologii produkcji „szczepionek”zawierających zarodniki konidialne grzybów Trichoderma

Kierownik zadania: prof. dr hab. Danuta Witkowska
Wykonawcy: prof. dr hab. Danuta Witkowska, prof. dr hab. W. Rymowicz, dr inż. M. Piegza, dr inż. W. Łaba, dr R. Stempniewicz, osoba nowo zatrudniona, technik (2), studenci (4)

Zadanie wykonywane będzie w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Celem zadania jest opracowania technologii wytwarzania biomasy zarodników wyselekcjonowanych szczepów Trichoderma do produkcji biopreparatów, a także określenie ich żywotności i przydatności do przechowywania.