Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 11

Trwałość i jakość pozbiorcza warzyw wyprodukowanych z użyciem preparatów zawierających grzyby Trichoderma Kierownik zadania: prof. dr hab. Ryszard Kosson


Trwałość i jakość pozbiorcza warzyw wyprodukowanych z użyciem preparatów zawierających grzyby Trichoderma.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Ryszard Kosson
Wykonawcy: prof. dr hab. Ryszard Kosson, dr Maria Grzegorzewska, dr Jan Sobolewski, mgr Ewa Badełek, mgr Justyna Szwejda-Grzybowska, mgr Anna Wrzodak, technicy (5), studenci (1)

Zadanie wykonywane będzie w Pracowni Fitopatologii, Pracowni Przetwórstwa i Oceny Jakości oraz w Pracowni Przechowalnictwa i Fizjologii Pozbiorczej Instytutu Ogrodnictwa.

Celem działań w ramach zadania badawczego ZB 10 jest ocena wpływu zastosowania preparatu z grzybami z rodzaju Trichoderma na jakość pozbiorczą wyprodukowanych warzyw w porównaniu z warzywami uzyskanymi z uprawy kontrolnej, czyli bez zastosowania Trichoderma. Ocena jakości pozbiorczej obejmować będzie analizę intensywności występowania patogenów na warzywach w okresie pozbiorczym, określenie wartości odżywczej warzyw świeżych, ocenę trwałości przechowalniczej warzyw oraz analizę pozostałości pestycydów po stosowanych środkach chemicznej ochrony roślin.