Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 5

Wybór materiałów odpadowych i produkcja biomasy grzybów Trichoderma Kierownik zadania: doc. dr hab. Urszula Smolińska


Wybór materiałów odpadowych i produkcja biomasy grzybów Trichoderma


Kierownik zadania:
dr hab. Urszula Smolińska, prof. IO
Wykonawcy: dr hab. Urszula Smolińka, prof. IO, dr Waldemar Kowalczyk, mgr Beata Kowalska, technicy (4), studenci (2)

Badania prowadzone będą w Pracowni Mikrobiologii i Pracowni Nawożenia Instytutu OgrodnictwaCelem zadania jest wybór odpowiedniego materiału, lub mieszaniny materiałów do produkcji biomasy grzybów z rodzaju Trichoderma do stosowania doglebowego oraz jako zaprawy nasienne. Pod pojęciem biomasa rozumiemy grzybnię i zarodniki tych grzybów namnożone w dużej ilości na materiale organicznym. Celem jest także produkcja biomasy do doświadczeń polowych prowadzonych w kolejnych zadaniach.