Login:  Hasło:  

ZADANIE BADAWCZE ZB 4

Odporność izolatów Trichoderma na fungicydy najczęściej stosowane w integrowanej uprawie warzyw. Kierownik zadania: prof. dr hab. Józef Robak


Odpornośc izolatów Trichoderma na fungicydy najczęściej stosowane w integrowanej uprawie warzyw.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Józef Robak
Wykonawcy: prof. dr hab. Józef Robak, mgr Aleksandra Gidelska

Badania prowadzone będą w Pracowni Fitopatologii Instytutu Ogrodnictwa

Celem zadania jest sprawdzenia wrażliwośi izolatów Trichoderma na fungicydy dopuszczone do użycia w integrowanej uprawie warzyw.